webinar register page

Webinar banner
“Bí kíp” marketing ngành Du Lịch mùa cao điểm
Nội dung chính của buổi webinar:
1. Tổng quan ngành Du Lịch tại Việt Nam mùa cuối năm và Cơ hội truyền thông cho ngành Du Lịch trên hệ sinh thái Zalo.
2. "Bí kíp" xây dựng kế hoạch marketing cho ngành Du Lịch.
3. Các hình thức quảng cáo trên Zalo Ads phù hợp để thu hút người dùng mùa cuối năm.

Nov 17, 2022 03:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Zalo Ads.